پروژه های تهاتر ساختمان| تهاتر میلگرد با ملک|تهاتر مصالح ساختمانی|تهاتر صفر تا صد ساختمان

یکی از خدمات تیم ایرا بنا تهاتر می باشد، تهاترکلمه ای است که معمولا کارفرمایان و پیمان کاران ساختمانی کم وبیش بدان آگاهی دارند.مثلا تهاتر مصالح ساختمانی، تهاتر میلگرد، تهاتر سفت کاری، تهاتر نازک کاری و..تهاتر بیشتر درشهرهای بزرگ مثل تهران، اصفهان، مشهد، کیش، قشم وشهرهای شمالی و… ایران دارای رونق می باشد.

امروزه قوانین حقوقی خاصی برای تهاتر وجود دارند .سایت خدمات و فروش مصالح ساختمانی ایران بنا اکنون این شرایط را برای کارفرمایان وخریداران محترم به وجود آورده است. این خدمات جهت تهاترملکی با کالا، تجهیزات، مصالح  و خدمات مهندسی ساختمان می باشد.جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با کارشناسان ساختمانی و حقوقی ایران بنا تماس حاصل فرمایید.

تهاتر عملا بیشتر در حوزه ساختمانی  پس بد نیست که بدانید تهاتر عملی مهم در مواقعی که بخواهیم خارج از نظام پولی و ریالی یا ارزی عمل کنیم میباشد و گاها مسایل را بسیار ساده تر حل خواهد کرد .

تهاتر به زبان ساده : تهاتر به معنی مبادله ی کالا به کالا در یک معامله میباشد ! بلی همان عمل قدیمی که اجداد ما انجام میداند !

تهاتر مصالح ساختمانی با ساختمان بدین معنا است که شرکت های تولید کننده مصالح ساختمانی و یا فروشندگان مصالح ساختمانی در ازای تهیه مصالح ساختمانی برای انبوه سازان و پیمانکاران از آنها یک یا دو و یا چندین واحد مسکونی از همان پروژه را به عنوان هزینه و حق الزمه دریافت کنند. در تهاتر مصالح ساختمانی با ساختمان و یا ملک مسکونی ابتدا معادل ریالی مصالح ساختمانی محاسبه می شود و نیز از طرفی قیمت ملک یا آپارتمان و یا ساختمان های مورد ساخت را بررسی و کارشناسی قیمت می کنند و سپس با عقد قرارداد بین طرفین معامله تهاتر مصالح ساختمانی با ساختمان را انجام می دهند.

همچنین تهاتر میتواند بین واحد های ساختمانی ساخته شده با زمین کلنگی نیز انجام شود که به اصطلاح به آن معاوضه هم میگویند .

نکات تهاتر در ساختمان :

– اول: به نظر می رسد تهاتر در پروژه های بزرگ قابل توجیه می باشد.

– دوم : تهاتر بیشتر به نفع ساخت و ساز کننده می باشد. چرا که تولید کننده (مثلاً درب و پنجره ) می بایست به تعهد خود در زمان مشخص عمل نماید. چرا که اگر عمل ننماید تعهد طرف دوم کامل نمی گردد و نیز پس از اجرای دین تولید کننده، اجرای دین ساخت و ساز کننده منوط به شرایط پروژه است، خصوصا عدم الزام به تعهد در پروژه های بزرگ و دولتی بیشتر نمود دارد.

–  سـوم : تولیـد کننـده می بایسـت برای تامین کالای تهاتر شده از منابع مالی و یا اعتباری خود هزینه نماید که در اکثر موارد با توجه به عدم توازن زمانی و تعهدی طرف مقابل زمان بیشتری را علاوه بر محاسباتی که انجام داده است برای این موضوع باید منتظر بماند.

بررسی حقوقی تهاتر :

تهاتر در فارسی به معنای دعوی باطل کردن بر یکدیگر، ادعای باطل کردن دونفر برهم و معاملات پایاپای کشورها به کار می رود.تهاتردراصطلاح را برخی به « تساقط دو دین یا مجموع دیونی که دو شخص در برابر هم به عهده دارند تا میزان کمترین آن دو» تعریف کرده اند و برخی دیگر آن را تساقط دو طلب از دو طلبکار معنی نموده اند. در فقه از تهاتر به مقاصه یا تقاص تعبیر شده است.

اثر تهاتر با بررسی در میان کتب حقوقی به طرفین محدود نمیشود. شاید بتوان گفت اثر آن در رابطه طرفین بری شدن ذمه هر کدام است، چون تهاتر در حکم پرداخت است (در حکم وفای به عهد است) و در این رابطه اگر تضمینات و وثایقی وجود داشته باشد به محض تهاتر آنها نیز آزاد میشود. پس آثار تهاتر در رابطه طرفین را میتوان اینگونه خلاصه کرد:

 • سقوط دو دین که اثر اجرای دو تعهد توسط طرفین است با استناد به تهاتر.
 • زوال تضمینات و وثایق؛ چون بقای آنها سالبه به انتفاع موضوع است، چنانکه از روح ماده۲۹۳ در رابطه با تبدیل تعهد بر میآید.
 • قطع جریان مرور زمان و بهره و خسارت تاخیر تادیه.

در بیان آثار تهاتر نسبت به اشخاص ثالث میتوان گفت که تهاتر نمیتواند به ضرر شخص ثالث صورت بندد. در این موارد تهاتر به نفع شخص ثالث تمام میشود:

 • در ضمان تضامنی تهاتر باعث برائت ذمه ضامن میشود، پس او به عنوان شخص ثالث از این تهاتر منتفع میشود.
 • با حصول تهاتر اگر مالی از شخص ثالث به عنوان وثیقه قرار گرفته باشد، آزاد میشود.
 • اگر شخصی کفیل مدیون باشد با تهاتر بین مدیون و دائن ذمه کفیل از تعهدی که به عهده گرفته بود بری میشود.

 

تهاتر را حقوق دانان بر سه قسم تقسیم کرده‌اند:

 

 • تهاتر قهری: منظور از تهاتر قهری یا قانونی، این است که به حکم قانون است و ارادۀ طرفین در آن دخالت ندارد همان طوری که ماده ۲۹۵ قانون مدنی، میگوید: تهاتر قهری است و بدون اینکه طرفین تراضی نمایند، حاصل می‌شود.
 • تهاتر قراردادی: در صورتی که هر دو دین شرائط تهاتر قهری را نداشته باشند، در این صورت طرفین می‌توانند با توافق تهاتر نمایند. مثلاً هر دو دین از یک جنس نباشند یا از جهت زمان و مکان تفاوت داشته باشند، با هم به طور قهری تهاتر نمی‌شوند.
 • تهاتر قضائی: تهاتری که حصول آن با رأی قضائی امکان دارد و اثبات می‌گردد. در مواردی که در اصل دین یا میزان آن و یا در وجود شرائط حصول تهاتر اختلاف باشد، دادگاه پس از احراز شرائط، تهاتر را اعلام مینماید.

نکات تهاتر :

 • شرایطی را تصور کنید که مقدار بدهی‌ها یکسان نیست که در این صورت به مقداری که طرفین درمقابل هم بدهی و طلب دارند دیون آنها ساقط می‌شود. بین دینی که ثابت شده است و دینی که دادگاه باید به آن رسیدگی کند تا به پرداخت آن حکم دهد تهاتر اتفاق نمی‌افتد. تصور کنید که چکی از طرف شخصی در دست دارید اما او رسید ساده‌ای با امضای شما دارد که نشان می‌دهد به او بدهکار هستید. دادگاه باید به آن رسید رسیدگی کند تا شما را محکوم به پرداخت وجه نماید.
 • در این صورت میان طلب محقق شما و طلب ثابت‌نشده‌ی او تهاتر نمی‌شود. همچنین ممکن است طی تصادف اتومبیل خساراتی به شما وارد شود و درعین‌حال شما به عامل ورود خسارت بدهکار باشید. دین شما با خساراتی که مورد حکم دادگاه قرار نگرفته و به آن رسیدگی نشده است، قابل تهاتر نخواهد بود.
 • اختلاف در محل پرداخت بدهی‌ها یا اختلاف در زمان پرداخت دو بدهی مانع وقوع تهاتر است، مگر اینکه یکی از طرفین از حق خود مبنی بر پرداخت بدهی در محل مخصوص بگذرد. در مواردی نیز ممکن است که سررسید دو دین یکسان نباشد. مثلا در طلب متقابل علی و مهدی، سررسید طلب مهدی فردا و سررسید طلب علی دوماه بعد است. در این صورت این دو دین قابل تهاتر نیستند.